Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zabezpečenie fungovanie globálnych potravinových dodávateľských reťazcov

Miesto: Brusel

EÚ a 21 ďalších členov WTO sa zaviazalo zabezpečiť dobré fungovanie globálnych potravinových dodávateľských reťazcov

Európska únia sa dnes spolu s ďalšími 21 členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazala k otvorenému a predvídateľnému obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami počas súčasnej svetovej krízy v oblasti zdravia. Signatári spoločného vyhlásenia sa zaväzujú zabezpečiť dobré fungovanie globálnych poľnohospodárskych a agropotravinárskych dodávateľských reťazcov a vyhnúť sa opatreniam s možným negatívnym vplyvom na potravinovú bezpečnosť, výživu a zdravie ostatných členov organizácie a ich obyvateľstva.

Vyhlásenie obsahuje výzvu, aby boli akékoľvek núdzové opatrenia týkajúce sa poľnohospodárstva a agropotravinárskych výrobkov cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s pravidlami WTO. Opatrenia by nemali narúšať medzinárodný obchod s týmito výrobkami ani viesť k neodôvodneným obchodným prekážkam. Členovia WTO sa skôr vyzývajú, aby zaviedli dočasné pracovné riešenia na uľahčenie obchodu.

Signatári sa tiež zaväzujú viesť dialóg s cieľom zlepšiť pripravenosť a schopnosť reagovať na pandémie, a to aj prostredníctvom mnohostrannej koordinácie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.04.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:56