Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zdravotný profil Slovenska

Miesto: Bratislava

Dnes bolo zverejnené ďalšie vydanie zdravotných profilov krajín.

Ide o súbor 29 dokumentov (EÚ27 + Nórsko a Island), ktoré poskytujú stručnú a politicky relevantnú analýzu výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách. Tohtoročné vydanie profilov odráža osobitné výzvy systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré vznikli v dôsledku pandémie COVID-19.

Spolu so zdravotnými profilmi jednotlivých krajín sa zverejňuje aj Sprievodná správa Komisie (SWD), ktorá zdôrazňuje výber prierezových otázok vyplývajúcich zo zdravotných profilov krajín.

Vydanie z roku 2021 sa zameriava na tri aspekty významné pre posúdenie odolnosti európskych systémov zdravotnej starostlivosti voči pandémii COVID-19:

  • Pochopenie ďalekosiahleho vplyvu pandémie COVID-19 na zdravie
  • Zachovanie výhod digitálnej inovácie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia
  • Prehodnotenie stratégií a plánov týkajúcich sa pracovných síl v zdravotníctve po pandémii COVID  19

Zdravotný profil krajiny - Slovensko (v Aj)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 13.12.2021 06:00
Upravené: 18.01.2022 11:38