Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zelená dohoda: Nové pravidlá EÚ týkajúce sa obmedzenia dovozu a vývozu plastového odpadu

Miesto: Brusel

Komisia prijala nové pravidlá týkajúce sa vývozu, dovozu a prepravy plastového odpadu v rámci EÚ.

Tieto nové pravidlá zakazujú vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, s výnimkou čistého plastového odpadu odosielaného na recykláciu. Vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín OECD a dovoz do EÚ bude prísnejší.

V poslednom desaťročí sa zvýšil nekontrolovaný obchod s plastovým odpadom, čo poškodzuje životné prostredie aj verejné zdravie. Nové pravidlá by mali ukončiť vývoz problematických plastových odpadov do tretích krajín, ktoré často nemajú kapacity a normy na udržateľné nakladanie s odpadom. Je to aj kľúčový záväzok európskej zelenej dohody, ako aj nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

Dnešné rozhodnutie zároveň prispieva k stratégii EÚ pre plasty, ktorej cieľom je znížiť množstvo plastového odpadu a podporiť lepšie triedenie a recykláciu. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2021.

Podrobnosti:

Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:04