Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zimná hospodárska prognóza Európskej komisie

Miesto: Brusel

Podľa tejto prognózy hospodárstvo eurozóny v rokoch 2021 a 2022 narastie o 3,8 % a hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 3,7 % a v roku 2022 o 3,9 %.

Očakáva sa, že eurozóna a hospodárstvo krajín EÚ dosiahnu predkrízovú úroveň produkcie skôr, ako sa predpokladalo v jesennej hospodárskej prognóze 2020.  Stále pretrvávajú opatrenia vyplývajúce z pandémie, a preto v prvom štvrťroku 2021 hospodárstvo EÚ a eurozóny poklesne. Hospodársky rast sa má na jar obnoviť a v lete, keď budú očkovacie programy v pokročilom štádiu a obmedzenia sa postupne uvoľnia, by mal nabrať rýchlosť.

Silnejší rast by mohol stimulovať nástroj EÚ na obnovu NextGenerationEU, ktorého ústredným prvkom je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a ktorého predpokladané financovanie ešte táto prognóza v plnej miere nezohľadnila. Pokiaľ ide o negatívne riziká, v blízkej budúcnosti sa môže ukázať, že pandémia oproti predpokladu tejto prognózy pretrvá dlhšie a bude závažnejšia. Existuje tiež riziko, že kríza by mohla zanechať hlbšie jazvy na hospodárskej a sociálnej štruktúre EÚ, a to najmä v dôsledku mnohých bankrotov a stratených pracovných miest. Tým by utrpel aj finančný sektor, zvýšila by sa dlhodobá nezamestnanosť a prehĺbili by sa nerovnosti.

cid:image001.jpg@01D70082.CD69CB10Po silnom oživení v treťom štvrťroku na Slovensku ku koncu roka 2020 nastalo utlmenie hospodárskej aktivity v dôsledku druhej vlny pandémie koronavírusu, čo má za následok 5,9% prepad HDP v porovnaní s rokom 2019.Napriek predpokladu, že predĺžené obmedzenia súvisiace s pandémiou budú začiatkom roku 2021 aj naďalej zaťažovať hospodársku produkciu, postupný pokrok v očkovaní by mal v druhej polovici roka umožniť prudký návrat, ktorý by zvýšil ročný rast HDP na 4%. Očakáva sa, že slovenská ekonomika sa dostane na svoju predpandemickú úroveň do konca roka 2021 a v roku 2022 porastie asi o 5,4%. Protipandemické opatrenia majú pretrvávajúci negatívny dopad primárne na súkromnú spotrebu. Priemyselný sektor je odolnejší a do veľkej miery chránený pred obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou, čo je dobrým znamením pre exportný sektor, ktorý by mal profitovať zo zlepšeného zahraničného dopytu. Inflácia v roku 2020 klesla na úroveň 2,0 % a očakáva sa jej ďalší pokles v roku 2021 na 0,5 %, pričom v roku 2022 by mala mierne narásť na 1,6 %.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:05