Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zimný balík európskeho semestra

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zverejnila Zimný balík európskeho semestra, ktorého súčasťou sú aj podrobné správy o členských krajinách, v ktorých hodnotí makroekonomickú situáciu a vývoj, hospodársku orientáciu a jednotlivé štrukturálne politiky – najmä daňový systém, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, vedu a inovácie, digitálnu ekonomiku, podnikateľské prostredie, justíciu a verejnú správu.

V  súlade s Európskou zelenou dohodou je tento rok v správach väčší dôraz na ochranu klímy, životného prostredia a udržateľnej energetiky či dopravy. Správy slúžia predovšetkým na zosúlaďovanie hospodárskych politík a na zdôraznenie oblastí, v ktorých by členské štáty v záujme konkurencieschopnosti a udržateľnosti verejných financií mali zvýšiť svoje reformné úsilie.

Zo Správy o Slovensku 2020 vyplýva, že Slovensko dostatočne nevyužilo dobré ekonomické časy a zaostáva najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast: kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov; kvalita životného prostredia a zároveň musí čeliť ďalším výzvam ako je starnutie populácie, klimatická zmena, či digitálna transformácia. V apríli by mali členské štáty predložiť svoje národné programy reforiem s podrobným prehľadom štrukturálnych reformných priorít, ako aj programy stability s prehľadom viacročných fiškálnych stratégií. V nasledujúcich mesiacoch sa bude Správa o Slovensku diskutovať so zainteresovanými stranami. Európska komisia následne v máji 2020 predloží svoje návrhy konkrétnych odporúčaní šitých na mieru každej členskej krajine.

Podrobnosti:  

Tlačová správa
Správy o jednotlivých krajinách

Zimný balík európskeho semestra: Otázky a odpovede

Informačné prehľady: Zimný balík európskeho semestra

Oznámenie o správach o jednotlivých krajinách

Piata správa o sprísnenom dohľade nad Gréckom

Ročný pracovný program na podporu štrukturálnych reforiem

Aktualizované usmernenia politík zamestnanosti

Európsky semester

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.02.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50