Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zoznam trestných činov EÚ by sa mal podľa Komisie rozšíriť tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predložila iniciatívu na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, ako avizovala predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020.

V súčasnosti neexistuje právny základ, ako kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti na úrovni EÚ. Treba rozšíriť existujúci zoznam trestných činov EÚ, ktorý je uvedený v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Zabezpečili by sa tým minimálne spoločné pravidlá o tom, ako definovať trestné činy a sankcie uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Dnešná iniciatíva je prvým krokom potrebným na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ. Ďalším krokom by bolo schválenie iniciatívy členskými štátmi, aby Komisia mohla predložiť legislatívny návrh. 

Hlavné prvky oznámenia:

  • Cezhraničný rozmer nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti
  • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť trestnej činnosti
  • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť obzvlášť závažnej trestnej činnosti
  • Vývoj v oblasti trestnej činnosti
  • Niet inej cesty ako rozšíriť zoznam trestných činov EÚ- členské štáty EÚ kriminalizujú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v rôznej miere. Jedine rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti dokáže zabezpečiť účinný a komplexný trestnoprávny prístup k týmto javom na úrovni EÚ spolu s dôslednou ochranou obetí takýchto činov.

Počas pandémie sa zvýšila miera nenávisti napríklad voči Rómom, židom, moslimom a osobám ázijského pôvodu alebo voči tým, ktorí sú vnímaní ako osoby takéhoto pôvodu. Zo zdrojov vyplynulo, že 52 % mladých žien a dievčat zažilo online násilie vrátane vyhrážania a sexuálneho obťažovania. Osobám so zdravotným postihnutím zas hrozí väčšie riziko ako ostatným, že sa stanú obeťou obťažovania a násilných trestných činov vrátane činov páchaných z nenávisti. Komisia podporuje snahu členských štátov účinne vykonávať rámcové rozhodnutie prostredníctvom skupiny na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti. Dnešná iniciatíva je súčasťou širšieho súboru opatrení, ktoré EÚ podniká na boj proti nezákonným nenávistným prejavom a násilným extrémistickým ideológiám a terorizmu na internete.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie

Príloha k oznámeniu

Prehľad – ako rozšíriť zoznam trestných činov EÚ: krok za krokom

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15