Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európska iniciatíva občanov: „Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!“

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Strasburg 12. február 2019

Európska komisia dnes rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov žiadajúcu inteligentnejšiu reguláciu vapingu (fajčenie elektronických cigariet). Cieľom iniciatívy je vytvoriť „osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov.“ Organizátori vyzývajú Komisiu, aby zabezpečila „nový právny predpis [o vapingových výrobkoch], základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže“.
Rozhodnutie Európskej komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu, Komisia zatiaľ neanalyzuje jeho obsah. Iniciatíva bude zaregistrovaná 20. 2. 2019 a ak sa v priebehu jedného roka podarí získať pre iniciatívu 1 milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej 7 rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do 3 mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa ňou bude zaoberať alebo nie, pričom svoje rozhodnutie musí odôvodniť.

Podrobnosti: 
Tlačová správa
Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy
Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.