Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Menej plastov = zdravšia planéta

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Navrhované opatrenia na jednej strane prispejú k ochrane životného prostredia pred plastovým znečistením a na strane druhej podporia rast a inovácie a prinesú nové investičné príležitosti a pracovné miesta.

Vďaka tejto stratégii chce EÚ dosiahnuť,  aby všetky plastové obaly na jej trhu boli do roku 2030 recyklovateľné, znížila sa spotreba jednorazových plastov a obmedzilo sa zámerné používanie mikroplastov.

Podpredseda Európskej komisie pre energetiku Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: "Dnešok nie je takpovediac o uvrhnutí plastov do nemilosti, ale o modernizácii tohto segmentu ekonomiky. Výroba, použitie aj konečné narábanie s plastmi musia držať krok s našou víziou modernej a nízkouhlíkovej ekonomiky, o ktorú sa usilujeme v rámci Energetickej únie. Zároveň ide o ďalšie hmatateľné napĺňanie Parížskej klimatickej dohody.

Jedným z kľúčových slov tejto stratégie je preto recyklácia. V únii každoročne vyprodukujeme takmer 26 miliónov ton plastového odpadu, pričom menej ako 30 percent recyklujeme. Premenené na reálny prínos čo do uhlíkovej stopy, zrecyklovanie 1 milióna ton plastov sa rovná tomu, akoby sme z ciest stiahli 1 milión áut. "

Hlavné ciele stratégie:

Vedeli ste, že:

V súvislosti s problematikou plastov prebieha aj verejná konzultácia ohľadom opatrení týkajúcich sa plastov na jedno použitie a rybárskeho výstroja, do ktorej sa môžu zainteresované strany zapojiť do 12. februára 2018.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.