Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Na čele zoznamu nebezpečných výrobkov figurujú hračky a automobily

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Európske pravidlá na ochranu spotrebiteľa sú zárukou toho, aby sa v EÚ predávali len bezpečné výrobky. Ak tomu tak nie je, systém včasného varovania umožňuje orgánom pohotovo zareagovať a stiahnuť z obehu akékoľvek výrobky, ktoré by mohli spôsobiť poranenie či ublížiť. Pomocou tohto systému sa staráme o bezpečnosť našich detí a predchádzame smrteľným nehodám na našich cestách. Je to dobrý príklad toho, ako efektívne presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľov. Zároveň žiaľ musím konštatovať, že presadzovanie pravidiel treba v mnohých oblastiach zlepšiť, aby mohli spotrebitelia skutočne uplatňovať svoje práva. Práve to je cieľom našej pripravovanej „Novej dohody pre spotrebiteľov.“ 

Celkom 2 201 varovaní, ktoré boli zaslané prostredníctvom systému včasného varovania, viedlo k prijatiu takmer 4 000 následných opatrení, ako napr. k stiahnutiu výrobkov z trhu. Svedči to o tom, že všetky vnútroštátne orgány pozorne sledovali varovania v systéme a následne prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zlepšenie ochrany spotrebiteľov na trhu. 

Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú výrobky na internete priamo z tretích krajín. Teraz je potrebné zaistiť, aby tieto výrobky spĺňali bezpečnostné štandardy EÚ. V roku 2017 patrili k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov „hračky“ (29 %), po ktorej nasledovali „motorové vozidlá“ (20 %) a „odevy, textil a módne doplnky“ (12 %). Pokiaľ ide o druh rizika, v roku 2017 bolo najčastejšie hlásené riziko poranenia (28 %) a následne chemické riziko (22 %). 

Na Slovensku v roku 2017 bolo zadaných 77 varovaní a následne prijatých 189 opatrení. Z toho najväčšie riziko predstavovali "hračky" (56%), nasledovali predmety na starostlivosť o deti a zariadenia pre deti (9%) a odevy, textil a módne doplnky (6%). Riziká, ktoré tieto výrobky predstavovali, boli udusenie (40%), chemické riziko (31%) a zranenie (15%).

Systém včasného varovania je dôležitým nástrojom, ktorý vnútroštátnym orgánom na ochranu spotrebiteľa umožňuje presadzovať spotrebiteľské právo EÚ. V záujme dôslednejšieho presadzovania právnych predpisov predstaví Komisia v apríli „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, ktorej zámerom je zmodernizovať existujúce pravidlá a zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Ďalšia etapa modernizácie systému prispeje k tomu, že používatelia si budú môcť jednotlivé varovania pozrieť vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.