Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zdaňovanie v digitálnej oblasti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Veľké digitálne spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia online obsahu výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ, čo sa však týka ich zdaňovania, súčasné daňové pravidlá ich globálnosť a široký dosah doteraz nezohľadňovali.

Navrhnuté pravidlá boli vytvorené tak, aby sa vzťahovali aj na globálne digitálne spoločnosti, ktoré by mali platiť spravodlivý podiel daní zo svojich príjmov z činností prebiehajúcich online či virtuálne. V opačnom prípade existuje reálne riziko pre verejné príjmy.

Európska komisia dnes predstavila dva legislatívne návrhy:

1. Reforma pravidiel zdaňovania právnických osôb – dlhodobejšia perspektíva

Novými pravidlami sa mení aj to, ako sa zisky budú deliť medzi členské štáty, aby sa lepšie zohľadnilo, ako spoločnosti dokážu vytvárať hodnotu online – napríklad v závislosti od toho, kde sa používateľ nachádza v čase spotreby.

2. Dočasná daň

Daňové príjmy by sa vyberali v tých členských štátoch, kde sa nachádzajú používatelia, a uplatňovali by sa len na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 750 miliónov eur a príjmami v EÚ vo výške aspoň 50 miliónov eur.

Zdaňovanie v digitálnej oblasti

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.