Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nová dohoda pre spotrebiteľov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hoci už teraz máme v EÚ jedny z najprísnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľa na svete, nedávno sa vyskytli prípady, ktoré ukázali, že súčasné predpisy a ich presadzovanie majú svoje hranice. 

Komisný návrh obsahuje:
 
1. Posilnenie spotrebiteľských práv na internete

 
2. Nástroje na presadzovanie práva a získanie odškodnenia

 
3. Účinné pokuty za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

Tu Komisia navrhuje posilniť právomoc orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa, ktoré momentálne nie sú dostatočne vybavené na to, aby mohli ukladať pokuty za praktiky, ktoré poškodia veľký počet spotrebiteľov v celej EÚ. Výška pokút sa v jednotlivých členských štátoch značne líši a je často príliš nízka na to, aby mohla mať skutočne odstrašujúci účinok, hlavne na spoločnosti podnikajúce cezhranične a vo veľkom rozsahu.
Na základe dnešného návrhu budú mať vnútroštátne orgány právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce pokuty pričom pokuta môže dosiahnuť až  4 % ročného obratu obchodníka v príslušnom členskom štáte. Členské štáty budú mať možnosť stanoviť vyššie maximálne pokuty.
 
4. Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru 

 
5. Lepšie podmienky pre podniky

Nové návrhy odstránia zložité povinnosti a neprimeranú záťaž, ktorú pre obchodníkov predstavuje právo spotrebiteľov odstúpiť od zmluvy (napríklad nebudú musieť vrátiť peniaze, kým reálne im nebol vrátený reklamovaný tovar). Vďaka novým pravidlám budú mať obchodníci takisto väčšiu voľnosť pri komunikácii so spotrebiteľmi, budú môcť využívať nové prostriedky online komunikácie, ako sú webové formuláre alebo chaty.
 
Tieto návrhy ešte prerokuje Európsky parlament a členské štáty v Rada EÚ.
 
Nová dohoda pre spotrebiteľov: Komisia posilňuje práva spotrebiteľov v EÚ a ich presadzovanie

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.