Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európska cena za udržateľnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

EÚ sa touto cestou snaží vyzdvihnúť inšpiratívne iniciatívy, ktoré úspešne premietajú globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG) do konkrétnych riešení a príležitostí.

Keďže problematika SDG je skutočne širokospektrálna, každý rok sa určí téma, v rámci ktorej sa bude cena udeľovať. Témy bude vyberať politické fórum OSN na vysokej úrovni.

Tohtoročnou témou je „Posilnenie postavenia občanov a zabezpečenie inkluzívnosti a rovnosti“.

Súťažiť sa bude v nasledujúcich štyroch kategóriách:

  1. Mládež;
  2. Verejné subjekty;
  3. Súkromné subjekty;
  4. Občianska spoločnosť.

Víťazov vyhlási prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a podpredseda Jyrki Katainen na slávnostnom odovzdávaní ceny na jar 2019. Cena je nehmotného charakteru – povedie k zásadnému zviditeľneniu, ktoré sa prejaví v podobe vzbudenia verejného záujmu a nárastu mediálnej publicity.

Chcete sa zapojiť?
Informácie o tom, ako sa zapojiť do súťaže, nájdete TU.

Uzávierka na zaslanie prihlášok je 14. septembra 2018.

Staňte sa európskym šampiónom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja!

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na generálny sekretariát: SG-STAKEHOLDERPLATFORM-SDG@ec.europa.eu.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.