Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cena za občiansku spoločnosť na rok 2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V tomto ročníku súťaže Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa so svojimi kreatívnymi iniciatívami môžu zapojiť organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivci na území EÚ.

Cieľom súťaže je rozšíriť povedomie o rôznorodosti a bohatstve európskej identity, spoznať európske kultúrne bohatstvo, sprístupniť európske kultúrne dedičstvo a presadzovať európske hodnoty (rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu).

Cena za občiansku spoločnosť je udeľovaná každoročne a jej cieľom je odmeniť a stimulovať konkrétne iniciatívy a úspechy organizácií občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov, ktorí významne prispeli k presadzovaniu európskej identity a integrácie. Hlavným cieľom súťaže je poukázať na význam organizácií občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov pri budovaní európskej identity a občianstva prostredníctvom posilňovania spoločných hodnôt a európskej integrácie.

Cena vo výške 50 000 € bude udelená 13. decembra 2018. Do súťaže sa môžu zapojiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú oficiálne registrované na území EÚ a pôsobia na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a tiež jednotlivci.

Uzávierka prihlášok je 7. september 2018.

Viac informácií o súťaži nájdete tu.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.