Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Do škôl okrem žiakov opäť mieri aj EÚ program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Školský program EÚ má za cieľ podporiť zdravé stravovanie žiakov, ale aj budovať ich pozitívny vzťah k zdravým potravinám. Preto okrem toho, že školy majú k dispozícii EÚ grant na distribúciu ovocia, zeleniny a mliečnych produktov, program zahŕňa i vzdelávanie žiakov o zdravej výžive a zvyšovanie informovanosti detí o tom, ako sa potraviny vyrábajú. Je dôležité, aby deti vedeli odkiaľ naše potraviny pochádzajú a aká ťažká práca stojí za ich výrobou.

Distribuované ovocie, zelenina či mliečne výrobky v školách rešpektujú zdravotné a environmentálne hľadiská. Dbá sa na ich sezónnosť, rôznorodosť, ale aj dostupnosť. Členské štáty v rámci programu podporujú aj nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky či krátke dodávateľské reťazce. Zúčastnené štáty sú podnecované aj k zohľadňovaniu environmentálnych prínosov a systémov kvality pre poľnohospodárske výrobky.

Účasť na tomto európskom programe je pre členské štáty EÚ síce dobrovoľná, no zúčastniť sa ho rozhodli všetci členovia Únie. V rámci programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky do škôl. Národné prídely pre všetkých 28 členských štátov, ktoré sa do programu zapoja v školskom roku 2018/2019, boli schválené a prijaté Európskou komisiou v marci 2018 a Slovensko získalo na tento školský rok od EÚ 2,1 milióna EUR na distribúciu ovocia a zeleniny a 990 tisíc EUR na čerstvé mlieko a mliečne produkty.

Členské štáty zároveň samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, teda napríklad o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu aj o vnútroštátnu finančnú pomoc. Štáty EÚ majú v rámci programu zriadené aj výbory, v ktorých sú zastúpené orgány a zainteresované strany zo sektorov poľnohospodárstva, zdravotníctva a školstva, ktoré spoločne koordinujú priebeh a výkon programu.

Z aktuálnych monitorovacích správ vyplynulo, že v školskom roku 2016/2017 sa viac ako 12,2 milióna detí v 79 tisíc školách zapojilo do programu EÚ na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a približne 18 miliónov detí do programu EÚ na podporu konzumácie mlieka. Predstavuje to viac ako 74 000 ton ovocia a zeleniny, a viac ako 285 000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov. V EÚ tak iniciatíva Únie prináša vitamíny až vyše 30 miliónom detí po celej EÚ.

 V školskom roku 2016/17 boli najviac distribuovaným ovocím jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektarinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď. V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, ako napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.