Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

EÚ investuje do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredieochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Podporených bude  mnoho nadnárodných projektov, program LIFE bude mať teda vplyv v každom členskom štáte EÚ. V zozname sú aj projekty týkajúce sa Slovenska.

Suma 196,2 milióna EUR bude určená na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia.

Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie Európskej komisie pre plasty v obehovom hospodárstve.

Projekty, v ktorých je Slovensko vedúcim (koordinátorom) projektu:

Príroda a biodiverzita (2 projekty – 8,7 milióna)

Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (2 projekty – 4,3 milióna)

Adaptácia na zmenu klímy (1 projekt – 2,4 milióna)

Projekty, v ktorých je Slovensko partnerom:

Program LIFE: Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.