Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyhlásenie komisárky Thyssenovej pri príležitosti Medzinárodného sviatku pracujúcich

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Za posledných dvanásť mesiacov EÚ na základe návrhov Európskej komisie dosiahla veľký pokrok v zlepšovaní práv pracujúcich. Vďaka novým pravidlám týkajúcim sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok sme zvýšili ochranu najzraniteľnejších pracovníkov v novom svete práce, najmä pokiaľ ide o osoby s atypickými pracovnými zmluvami. Podnikli sme kroky, aby boli všetky pracujúce osoby dostatočne kryté systémami sociálneho zabezpečenia a chránené proti ekonomickej neistote bez ohľadu na postavenie v zamestnaní. Nové pravidlá EÚ týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom založené na rovnakých príležitostiach pre mužov a ženy pomôžu pracujúcim rodičom a opatrovateľom kombinovať rodinný život a profesionálnu dráhu. Nový Európsky orgán práce bude podporovať spravodlivú mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ tak pre cezhraničných pracovníkov, ako aj pre podniky. EÚ zvýšila ochranu proti celému radu karcinogénnych chemikálií na pracovisku. Nuž a napokon, viac ako 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím získa vďaka Európskemu aktu o prístupnosti ľahší prístup ku kľúčovým výrobkom a službám, ako sú telefóny, počítače, elektronické knihy a elektronický obchod.

Všetky tieto iniciatívy sú súčasťou nášho prebiehajúceho úsilia naplniť ciele Európskeho piliera sociálnych práv. Tento pilier nám bude udávať smer tak dnes, ako aj v budúcnosti: bude naďalej usmerňovať tvorcov rozhodnutí, aby prijímali čoraz lepšie a spravodlivejšie pravidlá a Európa tak mohla riešiť sociálne výzvy 21. storočia. 

Európsky pilier sociálnych práv nám neustále pripomína, že musíme spolupracovať na budovaní sociálnej Európy, a to na úrovni inštitúcií EÚ, členských štátov i sociálnych partnerov – každý z nás v rámci vlastných právomocí a s vlastnými nástrojmi. Budúci týždeň sa vedúci predstavitelia Európy stretnú v Sibiu, aby diskutovali o budúcnosti Európy. Som presvedčená, že sociálna Európa zostane najvyššou prioritou, aby sme všetci mohli ďalej stavať na tom, čo sme doteraz dosiahli v prospech všetkých.“ 

Ďalšie informácie

Webová stránka o Európskom pilieri sociálnych práv

Informačný prehľad o sociálnych prioritách Junckerovej Komisie

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.