Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu na záchranu včiel Save the bees!

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Organizátori vyzývajú Komisiu, aby „prijala právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia“

Iniciatíva občanov sa zameriava na vytvorenie povinných cieľov, „aby sa podpora biodiverzity stala celkovým cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky; aby sa výrazne obmedzilo používanie pesticídov, bez výnimky zakázali škodlivé pesticídy a zreformovali kritériá oprávnenosti; aby sa podporovala štrukturálna diverzita v poľnohospodárskej krajine; aby sa účinne znižoval obsah živín (napr. Natura 2000); aby sa účinne zriaďovali chránené oblasti; aby sa zintenzívnil výskum a monitorovanie a zlepšilo vzdelávanie“.

Podľa zmlúv môže EÚ podnikať právne kroky v oblastiach, ako je vnútorný trh, poľnohospodárska politika či ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať, ale zatiaľ neanalyzovala jej podstatu. Iniciatíva bude zaregistrovaná 27. mája 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať jeden milión vyhlásení o podpore iniciatívy pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude povinná zaujať stanovisko a vyhodnotiť či a aké podnikne ďalšie kroky. 

Podrobnosti: 
Tlačová správa (EN)
 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.