Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prvá spoločná operácia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže mimo EÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Od 22. mája začnú tímy z agentúry pôsobiť na grécko-albánskej hranici spolu s albánskymi príslušníkmi pohraničnej stráže. Cieľom operácie je posilniť riadenie hraníc a zvýšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ s plným súhlasom všetkých dotknutých krajín. Operácia je začiatkom novej etapy pohraničnej spolupráce medzi EÚ a krajinami západného Balkánu a je aj ďalším krokom k úplnému sfunkčneniu agentúry.

Albánsko zostáva ďalej zodpovedné za ochranu svojich hraníc, ale Európska pohraničná a pobrežná stráž mu môže poskytnúť technickú a operačnú podporu aj pomoc. Všetky operácie a nasadzovanie jednotiek na albánskej hranici s Gréckom sa budú uskutočňovať s plným súhlasom albánskych aj gréckych orgánov. Cieľom je podporiť Albánsko pri kontrole hraníc a v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.

Posilnená spolupráca medzi prioritnými tretími krajinami a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž prispeje k lepšiemu riadeniu nelegálnej migrácie, k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ a k posilneniu schopnosti agentúry konať v bezprostrednom susedstve EÚ. 

Podrobnosti:
Tlačová správa
Dohoda o štatúte medzi EÚ a Albánskom v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánsku

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.