Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Slovensko: lepšie cestné spojenie z východu na západ vďaka financovaniu z Kohézneho fondu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Bratislava

Vďaka tomuto projektu financovanému z prostriedkov EÚ sa zlepší cestná sieť neďaleko Košíc. 240 000 obyvateľov Košíc sa tak bude môcť presúvať rýchlejšie a cítiť sa na cestách bezpečnejšie. Týmto projektom financovaným z prostriedkov EÚ sa zaistí aj lepšia prepojenosť medzi Slovenskom a jeho susedmi v rámci tejto časti tzv. transeurópskej dopravnej siete. Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Z tohto projektu budú mať v prvom rade prospech najmä obyvatelia Košického kraja, ktorí sa budú tešiť bezpečnejším a rýchlejším cestám. V konečnom dôsledku to však bude predstavovať prínos pre všetkých Európanov a celé európske hospodárstvo, keďže región bude lepšie prepojený, čo pozitívne ovplyvní rast, obchod i cestovný ruch.“ Práce zahŕňajú štyri mimoúrovňové križovatky, jeden kruhový objazd, 23 mostov a rôzne protihlukové zábrany. Projekt by sa mal dokončiť v decembri 2019. EÚ v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020 investuje do dopravných a energetických sietí na Slovensku takmer 3,5 miliardy eur.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.