Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Plynulejšie cestovanie z východu na západ vďaka cestnému spojeniu v Prešove financovanému z prostriedkov EÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Z Kohézneho fondu sa investuje 278,4 milióna EUR na dokončenie obchvatu Prešova zo západu na juh na slovenskej diaľnici D1. Diaľnica D1 prechádza cez najväčšie mestá krajiny zo západu na východ – cez Bratislavu, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce neďaleko hranice s Ukrajinou – a je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj transeurópskej dopravnej siete. Vďaka projektu financovanému z prostriedkov EÚ sa zvýši kapacita, rýchlosť a bezpečnosť dopravy v blízkosti mesta Prešov a zároveň sa zníži preťaženie premávky v obytných oblastiach.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Občania v Prešove budú môcť rýchlejšie a bezpečnejšie cestovať po hlavnom slovenskom východo-západnom koridore a budú mať úžitok z lepšieho prepojenia s ostatnými hospodárskymi centrami, ako aj so susednými krajinami. Je to ukážka regionálnej politiky EÚ v tom najlepšom svetle – zlepšuje kvalitu života na mieste v podobe pracovných miest, hospodárskeho rastu a rastu obchodu.“

Práce, ktoré financuje EÚ, zahŕňajú výstavbu dvojsmerného tunelu, dvoch mimoúrovňových križovatiek, 12 oporných múrov, protihlukových stien a 18 mostov. Vďaka predchádzajúcim investíciám EÚ sa celý koridor D1 modernizuje, pričom všetky úseky sú buď už v prevádzke, v súčasnosti vo výstavbe, alebo vo fáze plánovania. EÚ investuje z politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 skoro 3,5 miliardy EUR do dopravnej a energetickej siete na Slovensku. 
 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.