Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Sucho v Európe

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.
Tieto opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá.

Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:
•         až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
•         85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku
septembra.

Niektoré povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív:
•         vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
•         skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „ zimné plodiny“.

Po dnešnej dohode budú opatrenia formálne prijaté začiatkom septembra.
Komisia bude o vplyve sucha naďalej so všetkými členskými štátmi intenzívne komunikovať.

Podrobnosti:
Tlačová správa 
Sucho v Európe: Komisia ponúka európskym poľnohospodárom ďalšiu podporu
Prehľady o monitorovaní poľnohospodárskych zdrojov 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.