Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Posledná výzva na predkladanie projektov v rámci Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Termín na predloženie prihlášok je 6. septembra 2019, 10.00 hod.

EHSV – ktorý je hlasom odborových organizácií, mimovládnych organizácií a zamestnávateľských organizácií na úrovni EÚ – prvýkrát vyzval na uchádzanie sa o cenu v celkovej sume 50 000 EUR v júni. Cena sa udelí maximálne piatim víťazom na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2019 v Bruseli.

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci. Prihlasovať sa môžu iba iniciatívy alebo projekty, ktoré sa už realizovali alebo ktoré ešte stále prebiehajú.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na internetovej stránke tu.

VIAC O TÉME TOHTOROČNEJ CENY

Tento rok EHSV udelí svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z nasledujúcich tém:

O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje už jedenásty rok, EHSV zaviedol s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie. V roku 2018 sa cena zamerala na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe.
Chceli by sme Vás požiadať, aby ste vo svojej krajine vyzvali organizácie občianskej spoločnosti, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2019, a tým pomohli cenným projektom získať uznanie.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.