Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ako napreduje prehlbovanie hospodárskej a menovej únie?

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V priebehu štyroch rokov od uverejnenia správy piatich predsedov sa zaznamenal výrazný pokrok pri posilňovaní priestoru s jednotnou menou a odolnosti hospodárskej a menovej únie v Európe. Jednotná mena a koordinácia tvorby hospodárskej politiky sú prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov: viac pracovných miest, rast, investície, sociálna spravodlivosť a makroekonomická stabilita pre členov eurozóny, ako aj pre EÚ ako celok. 

Komisia pred samitom eurozóny, ktorý sa uskutoční 21. júna, vyzýva lídrov EÚ, aby:

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie „Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie v Európe: hodnotenie štyri roky po uverejnení správy piatich predsedov“ – jún 2019

Oznámenie „Štvrtá správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii“ – jún 2019

Tlačová správa „Štvrtá správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii“ – jún 2019

Pracovný dokument útvarov Komisie „Posilnenie medzinárodnej úlohy eura: výsledky konzultácií“ – jún 2019

Prehľad „Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie v Európe: hodnotenie štyri roky po uverejnení správy piatich predsedov“ – jún 2019

Informačné prehľady:

„Medzinárodná úloha eura“ – jún 2019

„Výhody eura“ – jún 2019

„Harmonogram opatrení EÚ od začiatku krízy“ – jún 2019

„Únia kapitálových trhov: podpora investícií a prístupu k financiám“ – jún 2019

„Banková únia: ďalšie znižovanie rizík vo finančnom systéme“ – jún 2019

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.