Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európsky orgán práce začína svoju činnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Bratislava

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady dnes začína fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave. Myšlienku zriadiť takýto orgán predstavil pred dvoma rokmi vo svojej správe o stave Únie 2017 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Spolu s predsedom Junckerom sa dnes na slávnostnom otvorení v Bruseli zúčastní slovenský premiér Peter Pellegrini a účasť prisľúbili aj podpredsedovia Komisie Maroš Šefčovič a Valdis Dombrovskis, komisárka Marianne Thyssenová a ďalší hostia.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa vyjadril: “V čase rastúcich cezhraničných prepojení Európa potrebuje agentúru, ktorá ľuďom uľahčí pracovnú mobilitu a členským štátom pomôže zakročiť pri porušovaní pravidiel. Pre Slovensko ako také ide o ďalšiu kapitolu jeho úspešného príbehu v únii. Som si istý, že tento silný prejav dôvery zúročí a agentúre ELA vytvorí vynikajúce zázemie.”

Správnu radu ELA tvoria zástupcovia členských štátov, Komisie, sociálnych partnerov na úrovni EÚ, Európskeho parlamentu, ako aj pozorovatelia z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a iných agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Jej činnosť bude zameraná na oblasť mobility pracovnej sily: voľného pohybu pracovníkov a vysielania pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy. Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni EÚ a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota ELA spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce štruktúry a bude poskytovať operačnú podporu. Takisto bude umožňovať aj spájanie zdrojov na spoločné činnosti, ako je organizovanie spoločných inšpekcií či odborná príprava vnútroštátnych pracovníkov, aby vedeli riešiť cezhraničné prípady. ELA svoju činnosť začína v Bruseli, no oficiálnym sídlom bude čoskoro Bratislava. Postupne si vybuduje svoju finančnú a personálnu kapacitu. Do roku 2024 by mal mať 140 zamestnancov a jeho ročný rozpočet by mal byť 50 miliónov EUR.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Európsky orgán práce začína svoju činnosť: otázky a odpovede

Informačný prehľad: smerom k spravodlivej mobilite pracovnej sily: zriadenie Európskeho orgánu práce

Webová stránka Európskeho orgánu práce

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.