Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Fotosúťaž - Moja Európa

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Košice

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje pri príležitosti 15 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie fotosúťaž na tému „Moja Európa“, .
Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

Podmienky súťaže:
• Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
• Účastník musí byť autorom fotografie.
• Termín odovzdania fotografie: 6.12.2019

Zasielanie prác:
Vytlačené súťažné fotografie vo formáte min. 20x30 cm treba zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa /Košický samosprávny kraj, Europe Direct Košice, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice/, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe Direct Košice na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.