Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

20 000 nových cestovných poukazov pre 18-ročných cestovateľov, ktorí chcú budúce leto objavovať Európu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Všetci mladí ľudia vo veku 18 rokov v Európskej únii sa môžu do 28. novembra 2019 (12.00 hod. SEČ) prihlásiť a uchádzať sa o príležitosť v období od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 objavovať Európu. Komisia doteraz udelila 50 000 cestovných poukazov, z toho 532 slovenským mladým cestovateľom. V rámci nového kola dostane možnosť zapojiť sa do iniciatívy DiscoverEU ďalších 20 000 mladých cestovateľov. Hlavnou témou na rok 2019 je „Učiť sa o Európe“, témou na rok 2020 bude „Udržateľná zelená Európa“.

Kto sa môže prihlásiť a ako?

Uchádzači musia k 31. decembru 2019 dovŕšiť vek 18 rokov, byť občanmi EÚ a byť pripravení vydať sa od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 na cestu v trvaní najviac 30 dní. Záujemcovia sa môžu do 28. novembra 2019 prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež a o výsledkoch výberového konania budú informovaní v januári 2020. Základom výberového konania je kvíz zameraný na všeobecné znalosti o EÚ. Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou, i keď budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Rozpočet na túto iniciatívu na rok 2019 je 16 miliónov EUR a očakávaný rozpočet na rok 2020 je 25 miliónov EUR.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Prehľad

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.