Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koľko míňajú európske domácnosti na potraviny?

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

To predstavuje 12,1 % z celkových výdavkov domácností v EÚ. Výdavky na stravu teda obsadili 3. priečku, hneď po výdavkoch na dopravu (13,2 % z celkových výdavkov) a výdavkoch na bývanie, poplatky za vodu, elektrinu, plyn a iné palivá (24 %).

Slovenské domácnosti minuli v roku 2018 na potraviny 17,4 % z ich celkových výdavkov, čo je 8. najvyššie percento v EÚ. V roku 2018 najviac míňali na potraviny rumunské domácnosti (27,8 %), litovské (20,9 %), estónske (19,6 %) či bulharské domácnosti (19,1 %). Najmenší podiel zo svojich celkových výdavkov vynakladajú na potraviny domácnosti v Spojenom kráľovstve (7,8 % z celkových výdavkov), v Írsku (8,7 %), Luxembursku (9,1 %) alebo v Rakúsku (9,7 %).  

Najvyšší rast výdavkov na potraviny za posledných 10 rokov (2008 – 2018) bol zaznamenaný v Českej republike a na Slovensku (nárast o 1,4 percentuálneho bodu-pb), v Holandsku (+ 1,0 pb) a Maďarsku (+ 0,8 pb). Výdavky za posledných 10 rokov najviac klesali v prípade Litvy (z 24,8 % v roku 2008 na 20,9 % v 2018; - 3,9 pb), Poľsku (-3,4 pb) a na Malte (-3,0 pb). 

Podrobnosti:

Štatistická správa Eurostatu  

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.