Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Jesenný balík európskeho semestra: Tvoríme hospodárstvo pre ľudí aj planétu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Cieľom je vytýčiť smer pre hospodársku politiku a zamestnanosť v EÚ a spraviť z udržateľnosti a sociálneho začlenenia neoddeliteľnú súčasť hospodárskych politík EÚ v súlade s cieľmi zakotvenými v novej rastovej stratégii Komisie – v európskom ekologickom dohovore tak, aby sa v Európe aj naďalej rozvíjali najpokrokovejšie systémy sociálneho zabezpečenia na svete a stala sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, dynamickým centrom inovácií a konkurencieschopného podnikania.

Ročná stratégia udržateľného rastu zahŕňa 4 vzájomne prepojené a podporujúce sa rozmery, ktoré sa zameriavajú na riešenie dlhodobých výziev:

Európska komisia zverejnila aj ďalšie správy:

Odporúčania o hospodárskej politike eurozóny

Správa o mechanizme varovania

V tejto správe sa odporúča vykonať v 13 členských štátoch (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko) hĺbkové preskúmanie s cieľom identifikovať a posúdiť závažnosť možných makroekonomických nerovnováh. Slovensko na takéto preskúmanie nebolo vybrané.  

Podrobnosti:

Tlačová správa

Balík európskeho semestra z jesene 2019: Otázky a odpovede

Spoločná správa o zamestnanosti

Správa o výkonnosti jednotného trhu

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.