Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Budovanie silnej sociálnej Európy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Píše sa v ňom, ako môže sociálna politika pomáhať pri riešení dnešných výziev a príležitostí a aké opatrenia na úrovni EÚ sa v nasledujúcich mesiacoch plánujú prijať v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Zároveň Komisia už dnes spustila prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi – na tému spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ.

Dnes zverejnené materiály vychádzajú z Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predstavili inštitúcie a lídri EÚ v novembri 2017. Komisia žiada všetky štáty, regióny a partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie, ako aj plány, ako chcú napĺňať ciele piliera. Všetky pripomienky sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

Komisia tiež predstavila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020 patria:

Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017.

 Konzultácia ohľadom spravodlivej minimálnej mzdy pre pracujúcich v EÚ

Ide o prvú fázu verejnej konzultácie, ktorej cieľom je počúvať: Komisia chce vedieť, či si sociálni partneri myslia, že treba v tejto oblasti konať na úrovni EÚ, a ak áno, či o tom budú rokovať medzi sebou. Nebude existovať univerzálna minimálna mzda pre všetkých. Každý prípadný návrh bude odrážať daný vnútroštátny vývoj, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych predpisov. Niektoré krajiny už zaviedli systémy, ktoré fungujú dobre. Komisia chce zabezpečiť, aby boli všetky systémy primerané, zahŕňali dostatočný počet ľudí, vychádzali z podrobných konzultácií so sociálnymi partnermi a mohli byť vhodným spôsobom aktualizované.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Informačný prehľad: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Oznámenie: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o spravodlivých minimálnych mzdách v EÚ

Webová stránka na pripomienky zainteresovaných strán k implementácii piliera

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.