Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Financovanie ekologickej transformácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur. Európska únia je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Vyžaduje si to značné investície z prostriedkov EÚ a verejného sektora jednotlivých členských štátov, ako aj zo súkromného sektora. Na transformáciu najviac postihnutých regiónov EK ponúka Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý bude poskytovať na mieru nastavenú finančnú a praktickú podporu pracovníkov, podporu investícií v daných oblastiach ale aj technickú asistenciu.

Mechanizmus spravodlivej transformácie bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:

  1. Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý dostane 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo Komisia navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ.
  2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU zameraná na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur.
  3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur.

Podrobnosti:

Tlačová správa

OZNAM: Vysvetlenie Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmu spravodlivej transformácie

Investície do klimaticky neutrálneho a obehového hospodárstva

Mechanizmus spravodlivej transformácie: zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo

Projekty v oblasti ekologizácie hospodárstva financované z prostriedkov EÚ

Oznámenie Komisie o investičnom pláne pre udržateľnú Európu

Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

Zmeny všeobecného nariadenia

Európsky ekologický dohovor

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.