Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ďalších 20 000 mladých ľudí bude môcť tento rok objavovať Európu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V rámci štvrtého a posledného kola iniciatívy DiscoverEU, do ktorého sa z celej Európy prihlásilo okolo 75 000 mladých ľudí vo veku 18 rokov, dostane svoj cestovný poukaz asi 20 000 z nich. Mladí Európania, ktorí boli vybraní na základe vopred stanovených výberových kritérií a kvót pridelených jednotlivým členským štátom, budú môcť v období od 1. apríla do 31. októbra 2020 stráviť na cestách celkom 30 dní.

Vzhľadom na veľký záujem o iniciatívu DiscoverEU Komisia neustále pracuje na jej skvalitnení. Riadi sa pri tom spätnou väzbou, ktorú dostáva od cestovateľov a hlavných partnerov. V máji 2018 Komisia navrhla urobiť z iniciatívy DiscoverEU neoddeliteľnú súčasť budúceho programu Erasmus na roky 2021 – 2027. Ak Európsky parlament a Rada tento návrh schvália, budú môcť v nasledujúcich 7 rokoch využívať prostriedky z iniciatívy ďalšie stovky tisícok mladých ľudí vo veku 18 rokov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Európsky portál pre mládež

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.