Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Verejná konzultácia k Európskej hospodárskej politike

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Rámec hospodárskeho dohľadu EÚ usmerňuje členské štáty pri plnení svojich cieľov v oblasti hospodárskej a fiškálnej politiky. Prispieva k užšej koordinácii hospodárskych politík, k riešeniu makroekonomickej nerovnováhy a k zníženiu verejného deficitu a úrovne dlhu. Vytvorili sa podmienky pre trvalo udržateľný rast a pre dosiahnutie stratégie Únie pre rast a zamestnanosť. Napriek tomu sa fiškálny rámec stáva čoraz zložitejším, čo znižuje jeho mieru akceptácie. Prispieva k tomu aj zmena hospodárskej situácie v EÚ, ku ktorej došlo od zavedenia pravidiel.

Na začiatku politického cyklu Únie je vhodná príležitosť posúdiť, nakoľko je súčasný rámec hospodárskeho a fiškálneho dohľadu efektívny. Týka sa to najmä reforiem obsiahnutých v balíkoch šiestich a dvoch právnych predpisov (tzv. six-pack a two-pack), o uplatňovaní ktorých musí Komisia podávať správy. Zastúpenie Európskej komisie bude k tejto téme v máji organizovať aj špecializované podujatie. Viac informácií bude zverejnených na stránkach Zastúpenia.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Oznámenie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí
Platforma na konzultácie online
Ročná stratégia udržateľného rastu
Európsky semester
Pakt stability a rastu
Postup pri makroekonomickej nerovnováhe
Príručka Paktu stability a rastu
Prehľad postupu pri makroekonomickej nerovnováhe

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.