Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočet EÚ 2021- 2027: Komisia vyzýva lídrov členských krajín, aby stanovili plán na dosiahnutie dohody do jesene

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Neskoré dosiahnutie dohody o rozpočte môže negatívne ovplyvniť študentov, poľnohospodárov či výskumných pracovníkov, ako aj všetkých ostatných, ktorí čerpajú z rozpočtu EÚ. Súčasný dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020 bol prijatý o 6 mesiacov neskôr, čo malo negatívne dôsledky pre občanov v EÚ.

Mnohé prvky z rozpočtu, ktoré Európska komisia pôvodne navrhla, už získali širokú podporu od Európskeho parlamentu a Rady. Tieto zahŕňajú:

Pokrok sa dosiahol aj v rámci diskusií o týchto návrhoch:

Cieľom je dosiahnuť včasnú dohodu, aby sa nové programy začali realizovať 1. januára 2021.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad

"Plán na dosiahnutie dohody o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2021 - 2027"

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.