Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EK uverejnila hodnotenie zdaňovania tabaku v EÚ

Miesto: Brusel

Vysoký počet fajčiarov v EÚ je naďalej závažným problémom – fajčí 26 % celkového počtu dospelých ľudí a 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov.

Európska komisia dnes uverejnila hodnotenie pravidiel EÚ o zdaňovaní tabaku (smernica Rady 2011/64/EÚ o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov). V hodnotení zdôrazňuje, že zatiaľ čo súčasné pravidlá fungujú dobre, pokiaľ ide o predvídateľnosť a stabilitu fiškálnych príjmov členských štátov, pri odrádzaní od spotreby už nie sú také účinné. Zvýšenie minimálnych sadzieb EÚ za cigarety a jemne rezaný tabak, ako sa uvádza v smernici, malo účinok len v niekoľkých členských štátoch, ktoré už mali veľmi nízke úrovne zdaňovania. Vysoký počet fajčiarov v EÚ je naďalej závažným problémom – fajčí 26 % celkového počtu dospelých ľudí a 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Spustenie európskeho plánu na boj proti rakovine zdôrazňuje kľúčovú úlohu zdaňovania pri znižovaní spotreby tabaku, konkrétne v odrádzaní mladých ľudí od fajčenia. Okrem toho cenové rozdiely medzi členskými štátmi – priemerná cena balíčka cigariet sa môže pohybovať od 2,57 EUR do 11,37 EUR – predstavujú dostatočný ekonomický podnet pre neúmyselne vysoké úrovne cezhraničného nakupovania.

V hodnotení sa tiež zdôrazňuje, že výskyt nových výrobkov, ako napríklad elektronických cigariet, zahrievaných tabakových výrobkov a nových návykových výrobkov, odhalí hranice súčasného právneho rámca. V hodnotení sa konštatuje, že je potrebný komplexnejší prístup, v rámci ktorého sa zohľadnia všetky aspekty kontroly tabaku vrátane verejného zdravia, daní, boja proti nezákonnému obchodu a environmentálnych problémov. V súčasnom hodnotení sa posudzuje účinnosť smernice o zdaňovaní tabaku na základe hodnotiacich kritérií stanovených v usmerneniach o lepšej právnej regulácii.

Podrobnosti:  

Správa

Verejná konzultácia: Plán boja proti rakovine

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50