Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

232 miliónov eur na globálny boj proti koronavírusu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia prispeje sumou 232 miliónov eur na pomoc v globálnom boji proti vírusu COVID-19, známemu ako koronavírus. Prispeje tak k zvýšeniu globálnej pripravenosti, prevencie a zabráneniu šírenia koronavírusu. Časť prostriedkov bude okamžite pridelená rôznym sektorom, zatiaľ čo zvyšok bude uvoľnený v nasledujúcich mesiacoch. Na úrovni členských štátov Komisia koordinuje zdieľanie informácií a poskytuje pomoc pri posudzovaní potrieb a zabezpečovaní súdržnej reakcie v rámci celej EÚ. EK financuje aj výskum vakcín a poskytuje Číne núdzový zdravotnícky materiál, potrebný na zvládnutie choroby priamo pri jej zdroji.

V nadväznosti na vývoj v Taliansku Komisia zintenzívňuje podporu členským štátom v súvislosti s prebiehajúcou prácou na plánovaní pripravenosti a reakcií na nepredvídané udalosti.

Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu situáciu sme pripravení zvýšiť našu pomoc. V tomto duchu odcestuje tento týždeň do Talianska na podporu talianskych orgánov spoločná misia odborníkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie.“

 

Podrobnosti:  

Tlačová správa

Otázky a odpovede :  Reakcia EU na vírus COVID-19

Záznam tlačovej konferencie

Komisár Janez Lenarčič o víruse COVID-19

Komisárka Stella Kyriakides o víruse COVID-19

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.