Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

EK formuje digitálnu budúcnosť Európy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Digitálna transformácia je kľúčová aj v boji proti zmene klímy.  Prvými krokmi k dosiahnutiu týchto cieľov sú Európska stratégia pre dáta a zabezpečenie rozvoja umelej inteligencie zameranej na človeka. Efektívne využívanie digitálnych technológií prinesie výhody občanom aj podnikom. Európa bude stavať na svojej dlhej histórii v oblasti technológií, výskumu, inovácií a vynaliezavosti a na svojej silnej ochrane práv a základných hodnôt.

Ak sa budú digitálne technológie používať zmysluplne, budú prínosom pre občanov aj podniky mnohými spôsobmi. Komisia sa v nasledujúcich piatich rokoch zameria na tri základné ciele digitálnej oblasti:

Európa stavia na svojej dlhej tradícii v oblasti technológií, výskumu, inovácie a tvorivosti, ako aj na svojej silnej ochrane práv a základných hodnôt. Nové politiky a rámce umožnia Európe využívať špičkové digitálne technológie a posilňovať jej kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Digitálna transformácia je ďalším krokom k Európe, ako globálnej konkurencieschopnej, hodnotovo založenej a inkluzívnej digitálnej spoločnosti. Pričom bude naďalej otvoreným trhom založeným na spoločných pravidlách a bude úzko spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi. Biela kniha o umelej inteligencii je otvorená na verejné konzultácie do 19. mája 2020. Komisia zhromažďuje aj spätnú väzbu o svojej dátovej stratégii. Na základe získaných vstupov Komisia podnikne ďalšie kroky na podporu rozvoja dôveryhodnej AI a dátového hospodárstva.

Podrobnosti:  

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Európa pripravená na digitálny vek

Biela kniha o umelej inteligencii

Európska stratégia pre dáta

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.