Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európska komisia môže začať rokovania so Spojeným kráľovstvom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia privítala dnešné rozhodnutie Rady, ktorá povolila začatie rokovaní o budúcich partnerských vzťahoch s Veľkou Britániou. Komplexné usmernenia k rokovaniam vymedzujú rozsah a podmienky budúceho partnerstva a vzťahujú sa na všetky oblasti záujmu, vrátane obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, účasti na programoch Únie a ďalších tematických oblastiach spolupráce. Formálne rokovania so Spojeným kráľovstvom majú začať v týždni od 2. marca 2020.

Rokovacie usmernenia, ktoré dnes Rada prijala, vychádzajú z návrhu odporúčania, ktorý Komisia predložila 3. februára 2020 a plne rešpektujú už existujúce usmernenia a závery Európskej rady, ako aj politické vyhlásenie dohodnuté medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v októbri 2019. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Sme pripravení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom. Chceme vybudovať úzke a ambiciózne budúce partnerstvo, pretože je to v najlepšom záujme ľudí na oboch stranách Kanála. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým členským štátom za ich pretrvávajúcu dôveru v náš rokovací tím. Budeme sa usilovať o dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.“

Podrobnosti:  

Tlačová správa

Záznam stretnutia Rady pre všeobecné záležitosti

Smernice na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom

Otázky a odpovede o budúcom partnerstve s Veľkou Britániou

Otázky a odpovede o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.