Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Miera zamestnanosti žien ostáva nižšia ako u mužov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V roku 2018 bola miera zamestnanosti žien (vo veku od 20 do 64 rokov) v Európskej únii na úrovni 67 %, teda o jeden percentuálny bod (pb) vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 5 pb v porovnaní s rokom 2008. Miera zamestnanosti žien však ostáva o 12 pb nižšia ako miera zamestnanosti mužov rovnakého veku. Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalliová predstavili včera Stratégiu rodovej rovnosti, ktorá je v súlade s politickými usmerneniami Ursuly von der Leyenovej. Ako jedno z prvých opatrení Komisia začala verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania s cieľom predložiť záväzné opatrenia do konca roku 2020.

Spomedzi členských štátov EÚ malo najvyššiu mieru zamestnanosti žien (80 %) Švédsko, zatiaľ čo Grécko (49 %) a Taliansko (53 %) vykázali najnižšie miery. Na Slovensku bolo v roku 2018 zamestnaných 66 % žien vo veku od 20 do 64 rokov. Vo všetkých členských štátoch bola miera zamestnanosti mužov vyššia ako miera zamestnanosti žien. Rozdiel v zamestnanosti žien a mužov sa v roku 2018 medzi členskými štátmi EÚ značne líšil. Na Slovensku bol zaznamenaný rozdiel 13 pb.

Podrobnosti:

Výsledky Eurostat

Stratégiu rodovej rovnosti

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.