Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

100 dní Komisie Ursuly von der Leyenovej

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V súčasnosti sa Komisia zaoberá novými, naliehavými prioritami, konkrétne situáciou na grécko-tureckej hranici a prepuknutím choroby COVID-19. Zároveň však napreduje v snahe o dvojitú transformáciu ku ekologickej a digitálnej Európe. Komisia preto koná na všetkých frontoch. Dnes večer sa Ursula von der Leyenová stretne s tureckým prezidentom Erdoğanom, aby spoločne prediskutovali riešenia na ukončenie tlaku na vonkajších hraniciach EÚ. Komisia zároveň koordinuje úsilie zamerané na vyriešenie problému maloletých migrantov na gréckych ostrovoch. Pokiaľ ide o ohnisko choroby COVID-19, reakčný tím Komisie spolupracuje s členskými štátmi na pripravenosti, hodnotení rizika, spoločnom obstarávaní a financovaní výskumu v oblasti diagnostiky, liečby a vakcín.

Vzhľadom na tieto nové priority predsedníčka Komisie zdôraznila potrebu rýchlej dohody o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Pokiaľ ide o dvojitý prechod, ktorý má Európa pred sebou, Komisia sa v priebehu prvých 100 dní posunula od rozhovoru k činu. Európska zelená dohoda a s ňou súvisiaci klimatický predpis vyslali jasný signál do celého sveta, že ambícia stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom bude pretavená do tvrdých právnych predpisov. V digitálnej oblasti Komisia zaviedla míľniky so spoločným súborom nástrojov EÚ súvisiacich so zavedením sietí 5G, Bielou knihou o umelej inteligenciiStratégiou pre dáta.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Príhovor predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej
Komentár predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej

Politické priority Komisie

Európsky tím zodpovedný za boj proti koronavírusu

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.