Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

EÚ pripravuje pôdu pre pevnejšie a ambicióznejšie partnerstvo s Afrikou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Addis Abeba

Európska komisia a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes navrhli základ novej stratégie vzťahov s Afrikou. V oznámení sa uvádzajú návrhy na zintenzívnenie spolupráce prostredníctvom partnerstva v piatich kľúčových oblastiach: ekologická transformácia, digitálna transformácia, udržateľný rast a pracovné miesta, mier a správa vecí verejných, a migráciu a mobilitu. Na základe tohto dokumentu bude Európa rokovať s africkými partnermi o novej spoločnej stratégii, ktorá sa má schváliť na samite Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ) v októbri 2020 v Bruseli. Jej základom bude priebežný dialóg s africkými partnermi.

Predložené návrhy vychádzajú z rastúcej dynamiky vzťahov medzi EÚ a Afrikou budú kľúčové pre naplnenie našej ambície o vytvorenie ešte pevnejšieho partnerstva s Afrikou, ktorá je naším prirodzeným partnerom. Toto partnerstvo by malo byť založené na jasnom chápaní našich spoločných záujmov a povinností. V oznámení sa navrhuje, aby EÚ a Afrika spolupracovali ako partneri na podpore ekologickej a digitálnej transformácii kontinentu, na zvýšení environmentálne, sociálne a finančne udržateľných investícií, na prilákaní investorov podporou afrických štátov pri prijímaní politík a regulačných reforiem, ktoré zlepšujú podnikateľské a investičné prostredie a na dosiahnutí rýchleho zlepšenia v oblasti vzdelávania, znalostí a zručností a výskumných a inovačných kapacít. Medzi priority bude patriť aj prehĺbenie podporu európskeho mierovému úsiliu v Afrike a zaistiť odolnosť prepojením humanitárnych, rozvojových, mierových a bezpečnostných zásahov vo všetkých fázach cyklu konfliktov a kríz a posilniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách a multilaterálny systém, ktorého ústredným prvkom je Organizácia Spojených národov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Africko-európska aliancia

Factsheet

Otázky a odpovede

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.