Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

COVID-19 - opatrenia Európskej komisie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Na jednej strane je potreba ochrániť ľudí pred šírením vírusu, na druhej stane je potrebné zaistiť pohyb dôležitých tovarov a služieb (zdravotnícke materiály, tovary podliehajúce skaze, záchranné služby) na európskom vnútornom trhu.

Usmernenia boli prezentované ministrom zdravotníctva  a vnútra všetkých členských štátov EÚ, ktorí dnes o 11.00 absolvovali spoločný videohovor. Tieto videohovory sa budú uskutočňovať pravidelne, aby sa zabezpečila čo najúčinnejšia koordinácia opatrení prijatých v reakcii na šírenie sa koronavírusu spôsobujúceho ochorenia COVID19. 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla zavedenie dočasného obmedzenia cestovania, ktoré nie je nevyhnutné na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby.

Podrobnosti:

Vyhlásenie Ursuly von der Leyenovej

Tlačová správa

Európsky tím zodpovedný za boj proti koronavírusu

 

Doteraz podniknuté kroky zo strany Európskej komisie

Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci - môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a Európskej únii v tejto oblasti zverili koordináciu (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov (Európska agentúra pre lieky) a, samozrejme, vnútorný trh.

Súhrn doterajších krokov:

15. 3. 2020 – EK zabezpečuje, aby ochranné prostriedky ostali v EÚ  - zavádza systém vývozných povolení na ochranné prostriedky. To znamená, že takýto zdravotnícky materiál sa môže vyvážať do krajín mimo Únie iba s výslovným súhlasom vlád EÚ. Komisia tiež odrádza od zákazu predaja ochranných prostriedkov medzi krajinami EÚ - pretože žiadna krajina nedokáže sama vyrobiť všetko, čo potrebuje.

Tlačová správa

13.3.2020  - zmiernenie dopadov na hospodárstvo: európska koordinovaná reakcia na zmiernenie sociálne-ekonomického dopadu koronavírusu.

Niektoré z opatrení:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

11.3.2020 - Intenzívnejšie opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 - mobilizácia 140 miliónov EUR z verejného a súkromného financovania na výskum vakcín, diagnostiky a liečby. Komisia tiež posilní svoju koordinačnú úlohu a bude každý deň v kontakte s národnými ministrami zdravotníctva a vnútra, aby prerokovali potrebné opatrenia.

Tlačová správa

Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus

Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej

10.3.2020 - Opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 -  Komisia očakáva ďalší rapídny pokles leteckej dopravy, preto v zrýchlenom procese predstaví reguláciu prevádzkových intervalov letísk. Tá by mala uvoľniť tlak najmä na menšie letecké spoločnosti a obmedziť lietanie prázdnych „letov duchov“. Cieľom Komisie je spomaliť šírenie vírusu, koordinovať opatrenia a urýchliť výskum liečby, diagnostiky a vakcín a znížiť vplyv na hospodárstvo.

Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus

Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej

6.3.2020 - EK podporí projekty sumou 47,5 milióna eur - po uverejnení januárovej výzvy v hodnote 10 miliónov eur Európska komisia zabezpečila ďalších 37,5 miliónov eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu a na jeho liečbu a diagnostiku. Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19. Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 Komisia zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti epidémii COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu.

Tlačová správa

Príhovor komisárky Stelly Kyriakidesovej

Tlačová konferencia po stretnutí ministrov zdravotníctva

28.2.2020 - EK koordinuje hodnotenie vplyvu koronavírusu na priemysel – EK bude  koordinovať celoeurópsku analýzu účinkov nákazy na európsky priemysel a podniky. Informoval o tom komisár pre vnútorný trh Thierry Breton a požiadal členské štáty o zaslanie súhrnných údajov a hodnotení vplyvu situácie na dodávateľské reťazce.

Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC) Komisie v súčasnosti nepretržite pracuje na poskytnutí pomoci Taliansku, ktoré požiadalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany o pomoc a o ochranné masky. Komisia spolu s členskými štátmi EÚ tiež zrýchľuje proces spoločného obstarávania ochranných pomôcok s cieľom uľahčiť členským štátom ich dostupnosť ako aj minimalizovať ich potenciálny nedostatok.

Otázky a odpovede ku koronavírusu

Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC)

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.