Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Východné partnerstvo: nové politické ciele na obdobie po roku 2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Tieto ciele sa majú zamerať na zvýšenie obchodu a prehĺbenie hospodárskej integrácie s ArménskomAzerbajdžanomBieloruskomGruzínskomMoldavskom a Ukrajinou, na posilnenie demokratických inštitúcií, právneho štátu, odolnosti voči zmene klímy, podporu digitálnej transformácie a podporu spravodlivých a inkluzívnych spoločností.

Návrh, ktorý vychádza z úspechov partnerstva za prvých 10 rokov a načrtáva, ako bude EÚ spolupracovať s partnerskými krajinami pri riešení spoločných výziev a posilňovaní ich odolnosti vzhľadom na súčasné výzvy ako prvoradý politický cieľ po roku 2020. EÚ bude s partnermi spolupracovať na podpore ekologickej transformácie, digitálnej transformácie a dosahovania ekonomík, ktoré slúžia všetkým a poskytnú väčší počet pracovných príležitostí pre mládež a podporia rodovú rovnosť. Návrh by mal byť schválený na samite Východného partnerstva v júni 2020, ktorý udelí mandát na vypracovanie nového súboru hmatateľných výstupov vychádzajúcich zo súčasných 20 cieľov do roku 2020.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Factsheet

Východné partnerstvo

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.