Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

COVID-19: Komisia vytvára historicky prvú rezervu zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

 

Predsedníčka Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Vytvorením historicky prvej spoločnej európskej rezervy pohotovostného zdravotníckeho vybavenia premietneme solidaritu EÚ do konkrétnych skutkov. Budú z nej mať prospech všetky členské štáty a všetci naši občania. Vzájomná pomoc je jedinou cestou vpred.“

Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať:

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič uviedol: „EÚ podniká kroky na zabezpečenie väčšieho množstva vybavenia pre členské štáty. Vytvárame rezervu v systéme rescEU, aby sme rýchlo sprístupnili zásoby potrebné na boj proti koronavírusu. Bude sa využívať na pomoc členským štátom, ktorým chýba vybavenie potrebné na liečbu infikovaných pacientov, ochranu zdravotníckych pracovníkov a spomalenie šírenia vírusu. Plánujeme začať okamžite.“

Ako funguje rezerva v systéme rescEU

Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní v súčasnosti nakupujú osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie koronavírusu. Vďaka tomuto koordinovanému prístupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným odvetvím o dostupnosti a cenách medicínskych produktov.

Ďalšie kroky

Toto opatrenie nadobudne účinnosť v piatok 20. marca. Následne môže členský štát, ktorý má záujem o umiestnenie rezerv v systéme rescEU na svojom území, požiadať Európsku komisiu o priamy grant. Priamy grant pokrýva 90 % nákladov na rezervu, pričom zvyšných 10 % znáša členský štát.

Súvislosti

Systém rescEU je súčasťou mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý posilňuje spoluprácu medzi zúčastnenými štátmi v oblasti civilnej ochrany s cieľom zlepšiť prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy. Návrhom sa aktualizujú rezervné prostriedky rescEU v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorých súčasťou už sú hasičské lietadlá a vrtuľníky. Prostredníctvom tohto mechanizmu zohráva Európska komisia kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na katastrofy v Európe aj mimo nej.

Ak niektorá krajina nemá kapacitu na zvládnutie rozsahu núdzovej situácie, môže prostredníctvom tohto mechanizmu požiadať o pomoc.

K dnešnému dňu sú do mechanizmu zapojené všetky členské štáty EÚ, ako aj Island, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Turecko. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany od svojho vzniku v roku 2001 reagoval na viac ako 330 žiadostí o pomoc v rámci EÚ a mimo nej.

Ďalšie informácie

Prehľad: Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Zdroj: Tlačový kútik Európskej komisie

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.