Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Budúce partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: Európska komisia uverejňuje návrh právneho textu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel / Londýn

Tento právny text vychádza zo smerníc na rokovania, ktoré členské štáty schválili na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 25. februára 2020, a je v súlade s politickým vyhlásením dohodnutým medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v októbri 2019.

Text bol predmetom konzultácií s Európskym parlamentom a Radou. Má poslúžiť ako nástroj na podporu rokovaní a prispieť k dosiahnutiu rýchleho pokroku v spolupráci so Spojeným kráľovstvom.

Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 viedla k zrušeniu rokovaní plánovaných na tento týždeň v Londýne.

 

Michel Barnier, hlavný vyjednávač Európskej komisie, povedal: „Tento text dokazuje, že ambiciózna a komplexná dohoda o našich budúcich vzťahoch je možná, a to na základe mandátu EÚ a politických ambícií dohodnutých pred piatimi mesiacmi so Spojeným kráľovstvom.“

V súlade s našou politikou transparentnosti sme uverejnili návrh právnej dohody online.

Ďalšie kroky

Spojené kráľovstvo uviedlo, že predloží texty týkajúce sa niektorých prvkov budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom uvedených v politickom vyhlásení.

Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva v súčasnosti skúmajú alternatívne spôsoby pokračovania diskusií vrátane prípadného využívania videokonferencií. Obe strany zostávajú v úzkom kontakte. V nasledujúcich týždňoch budú obe strany pokračovať v intenzívnej práci na právnych textoch.

Viac informácií

Návrh uverejnený Komisiou sa vzťahuje na všetky oblasti, ktoré budú predmetom rokovaní, vrátane obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, účasti na programoch Únie a iných tematických oblastí spolupráce. V osobitnej kapitole venovanej riadeniu je načrtnutý jeho zastrešujúci rámec, ktorý sa vzťahuje na všetky oblasti hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce.

Viac informácií

Zdroj: Tlačový kútik Európskej komisie

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.