Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koronavírus: Európska komisia schválila štátnu pomoc

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia schválila francúzske a nemecké schémy na podporu hospodárstva, dánsku záručnú schému pre malé a stredné podniky, taliansku schému podpory vo výške 50 miliónov EUR na výrobu a dodávky lekárskeho vybavenia a masiek počas vypuknutia koronavírusu a portugalské systémy záruk vo výške 3 miliárd EUR pre malé a stredné podniky a stredné podniky postihnuté prepuknutím koronavírusu. EK poskytla štátnu pomoc po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

Európska sieť pre hospodársku súťaž vydala spoločné vyhlásenie o uplatňovaní európskych pravidiel hospodárskej súťaže počas krízy spôsobenej rozšírením ochorenia COVID-19. Európska komisia, Európsky orgán dohľadu nad trhom a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž uznali sociálny a ekonomický dopad krízy a zdôraznili, že pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili aj súčasné zmeny. Spoločnostiam, ktoré potrebujú ďalšie usmernenie, sa odporúča, aby sa v jednotlivých prípadoch obrátili na vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž, Komisiu alebo Dozorný úrad EZVO.

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.