Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

OBCHOD: EÚ a 15 členov WHO zaviedli vyrovnávacie konanie v prípade obchodných sporov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Vzhľadom na svoju silnú a trvalú podporu obchodného systému založeného na pravidlách bola EÚ vedúcou silou v procese zavádzania tohto pohotovostného opatrenia. Dočasná arbitrážna dohoda o viacstrannom odvolaní odzrkadľuje obvyklé pravidlá odvolania sa v rámci WTO a môže sa použiť medzi všetkými členmi organizácie, ktorí sa chcú pripojiť, pokiaľ odvolací orgán WTO nie je úplne funkčný.

Tlačová správa

Spoločné vyhlásenie

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.