Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koronavírus: Zabezpečenie voľného pohybu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚOba tieto dokumenty reagujú na žiadosti vedúcich predstaviteľov EÚ z 26. marca a ich cieľom je riešiť praktické obavy občanov a spoločností, ktorých sa týkajú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia koronavírusu, a uľahčiť tranzitné režimy pre repatriovaných občanov.

Prvý súbor usmernení určuje pracovníkov, ktorí vykonávajú kritické povolania, najmä v boji proti pandémii koronavírusu, pre ktorú je pokračujúci voľný pohyb v EÚ dôležitý. Patria sem zdravotnícki pracovníci, pracovníci v oblasti starostlivosti o deti a staršie osoby, vedci, technici zdravotníckych pomôcok, hasiči, policajní dôstojníci, pracovníci v doprave a osoby pracujúce v potravinárskom odvetví. Opatrenia sa môžu týkať aj sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve. V takejto situácii by členské štáty mali s týmito osobami zaobchádzať ako s kritickými pracovníkmi a informovať zamestnávateľov o potrebe zabezpečiť primeranú ochranu ich zdravia a bezpečnosti.

Usmernenia tiež objasňujú, že členské štáty by vo všeobecnosti mali umožniť cezhraničným pracovníkom pokračovať v prekračovaní hraníc, ak je práca v príslušnom sektore v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Usmernenie týkajúce sa dočasného obmedzenia neopodstatneného cestovania do EÚ pomôže najmä pohraničnej stráži a vízovým orgánom. Poskytne im poradenstvo týkajúce sa vykonávania dočasného obmedzenia na vonkajších hraniciach, uľahčenia tranzitných režimov pre repatriáciu občanov EÚ a vízových otázok.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.