Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Uľahčujeme cezhraničnú liečbu pacientov a rozmiestnenie zdravotníckych pracovníkov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Takáto spolupráca môže pomôcť zmierniť tlak na preťažené nemocnice presunutím pacientov trpiacich koronavírusom na ošetrenie v členských štátoch, v ktorých sú nemocnice k dispozícii. Komisia bude tiež podporovať členské štáty alebo mimovládne organizácie pri vysielaní kvalifikovaných tímov zdravotníckeho personálu, aby poskytovali cezhraničnú pomoc. Dnešné usmernenia stanovujú koordinovanejší prístup k cezhraničnej spolupráci v oblasti pohotovostnej zdravotnej starostlivosti. Usmernenia tiež naznačujú dodatočnú podporu a pomoc, ktorú má Komisia poskytovať zdravotníckym orgánom členských štátov.

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.