Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koronavírus: Komisia vyzýva členské štáty, aby obmedzili cesty do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, až do 15. mája

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Zároveň vydala usmernenia týkajúce sa cestujúcich a posádok výletných lodí. Skúsenosti krajín v pandémii ukazujú, že opatrenia uplatňované v boji proti šíreniu koronavírusu sú účinné ak platia viac ako 30 dní. Navyše, opatrenia na ochranu vonkajších hraníc môžu byť účinné len ak ich krajiny vykonávajú na všetkých hraniciach jednotným spôsobom, Komisia preto apeluje na koordinovaný prístup. Cestovné obmedzenie sa vzťahuje celkovo na 30 krajín: všetky štáty schengenského priestoru (vrátane Bulharska, Chorvátska, Cypru a Rumunska) a štyri pridružené štáty (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švédsko).

Komisia 16. marca vyzvala hlavy štátov a vlád, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre nepodstatné cesty do EÚ na počiatočné obdobie 30 dní a nasledujúci deň predstavitelia výzvu schválili. Všetky členské štáty EÚ (s výnimkou Írska) a krajín mimo EÚ schengenského priestoru odvtedy prijaté vnútroštátne rozhodnutie obmedziť cestovanie.

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.