Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Schvaľovanie štátnej pomoci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia 9.apríla členským štátom na konzultáciu návrh na ďalšie rozšírenie rozsahu pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci. Dočasný rámec bol prvýkrát zmenený 3. apríla 2020, čím sa rozšírili možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov relevantných pre boj proti pandémii koronavírusu s cieľom chrániť pracovné miesta a ešte viac podporiť hospodárstvo. Komisia prijala spolu 43 rozhodnutí, ktorými schválila 53 vnútroštátnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu. Od 19. marca 2020 Komisia na základe dočasného rámca prijala 39 rozhodnutí o štátnej pomoci, ktorými schválila 49 vnútroštátnych opatrení na poskytnutie nevyhnutnej likvidity európskym podnikom v týchto ťažkých časoch. Komisia takisto prijala rozhodnutia o štyroch vnútroštátnych opatreniach týkajúcich sa pomoci na náhradu škody spôsobenej mimoriadnymi udalosťami, ako je vypuknutie nákazy koronavírusom. Komisia teraz navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca tým, že umožní členským štátom poskytovať rekapitalizáciu podnikom v núdzi.

Viac

Dnes Európska komisia schválila štátnu schému na podporu hospodárstva počas pandémie ochorenia COVID-19 v MaďarskuLitvePoľskuTalianskuFrancúzskuBelgicko a zmeny a doplnenie predtým schválených nemeckých systémov podpory. Na podporu malých a stredných podnikov počas pandémie Komisia schválila štátnu pomoc pre BulharskoGréckoBelgickoRumunskoRakúskoChorvátsko a Taliansko. EK schválila aj portugalský systém úverového limitu vo výške 20 miliónov EUR na podporu odvetvia rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj luxemburskú schému na podporu výskumu, vývoja a investícií do produkcie výrobkov dôležitých pre boj proti novému koronavírusu. EK schválila aj švédsky systém záruk na podporu leteckých spoločností a nemecký systém záruk na stabilizáciu trhu poistenia obchodných úverov.

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.